Sanja Solunac

Vladimir Lazić
Vladimir Lazić
vladimirdlazic@gmail.com

Savest


Nepoznat autor


June SoonMarko Nikolić


Marko Nikolić, 
Rođen u Majdanpeku 1978. godine, počinje da stvara 1992. godine. Isprva poezija, crtež i muzika, dok sada, uglavnom, muzika i pokretne slike. FLOSS entuzijasta od 2008. godine.

Ljiljana StevanovićLjiljana Stevanović
liliana953@gmail.com